Verkoopplan

Een goed verkoopplan brengt focus aan in uw werkzaamheden. ALECT helpt u op gestructureerde wijze met het opstellen van een verkoopplan in een aantal interactieve sessies met uw salesteam.

Voorbereiding

Middels een intakegesprek bereiden we samen met u de sessie voor: Wat zijn uw doelstellingen? Welke punten moeten absoluut aan de orde komen, welke input verwacht u van uw teamleden en welk resultaat wilt u achteraf? Daarna bereidt ALECT de sessies voor en verwerken we uw input in een duidelijk programma.

Strategische sessies

In een aantal strategische sessies bespreken we samen met uw (sales) team alle elementen die bij een goed verkoopplan horen. Gedurende de sessie faciliteren we de discussie en helpen we uw team bij het beantwoorden van de juiste vragen.

Inhoudelijk analyseren we uw markt en kijken we naar de trends en ontwikkelingen. We brengen focus aan in uw marktpositionering, uw producten en diensten, zelfs in uw klanten. We helpen u bij het formuleren van duidelijke en concrete doelstellingen voor de komende jaren en maken deze SMART voor het komende jaar.

Tijdens de sessie stellen we u vragen die u misschien niet verwacht had, zetten we u opnieuw aan het denken over eerder gemaakte keuzes en helpen we u bij het maken van de juiste keuzes.

Direct resultaat

Alle uitkomsten van de besproken onderwerpen en discussies worden direct in het verkoopplan vastgelegd, zichtbaar voor iedereen. Deze transparantie zorgt voor helderheid over de gemaakte afspraken en voor groepscommitment ten aanzien van de doelstellingen. Het eindresultaat is een gestructureerd en gedragen verkoopplan waarmee u richting geeft aan uw (sales)organisatie.