Europese Aanbestedingen winnen

Europese aanbestedingen zijn over het algemeen lange, arbeidsintensieve trajecten. ALECT heeft veel ervaring met (inschrijven op) tenders en aanbestedingen. Laat u dus niet afschrikken! Wij helpen uw organisatie met een succesvolle inschrijving en dragen onze kennis aan u over, zodat uw organisatie het de volgende keer zelf kan.

Herkent u onderstaande vragen:

  • Hoe verloopt een tender / aanbesteding en waar moeten we op letten?
  • Wanneer is het (on)verstandig om in te schrijven op een (Europese) aanbesteding?
  • Hoe kunnen we (meer) aanbestedingen winnen?
  • Wat zijn de Europese aanbestedingsregels?
  • Hoe kunnen we ons onderscheiden in een (Europees) aanbestedingstraject?

Wat kan ALECT voor u betekenen?

aanbesteding

  • ALECT adviseert en begeleidt uw organisatie bij het gehele aanbestedingstraject.
  • Wij stellen samen met u de winstrategie op en werken deze uit in het aanbestedingsdocument.
  • We maken u attent op de belangrijkste aandachtspunten en procedures van de aanbesteding / tender en helpen u te voldoen aan de gestelde eisen.
  • Wij beoordelen uw inschrijving vóórdat deze naar de klant wordt verstuurd en geven concrete tips en adviezen voor verbetering.
  • Wij dragen de kennis over aan uw organisatie, zodat u de volgende aanbesteding zelf kunt aanpakken.

Desgevraagd verzorgen wij ook een in-company workshop Europees Aanbesteden.

Het resultaat is dat uw inschrijving volledig voldoet aan de inschrijvingseisen, dat u een grotere kans maakt de opdracht te krijgen én dat uw organisatie de volgende keer zelf in staat is succesvol in te schrijven op een aanbesteding.

Meer weten over de mogelijkheden?